Việc xuất hiện công cụ bằng kim loại đã có tác động ra sao đối với xã hội nguyên thủy

Câu hỏi: Việc xuất hiện công cụ bằng kim loại đã có tác động ra sao đối với xã hội nguyên thủy

A. Làm xuất hiện tình trạng tư hữu.

B. Gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc mẫu hệ.

C. Xã hội phân chia thành giai cấp.

D. Làm cho xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.

Đáp án A. Việc xuất hiện công cụ bằng kim loại đã có tác động làm cho xã hội nguyên thủy xuất hiện tình trạng tư hữu.

Giải thích:

Công cụ bằng kim loại đã giúp con người tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên. Khi xã hội có sản phẩm thừa, một số người lợi dụng chức phận đã chiếm một phẩm của xã hội làm sản phẩm riêng cho mình -> tình trạng tư hữu bắt đầu xuất hiện.