Việc thiết kế ô tô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong

Câu hỏi: Việc thiết kế ô tô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

C. Văn phòng

D. Giải trí

Đáp án B.

Việc thiết kế ôtô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong giải các bài toán khoa học kỹ thuật. Nhờ có máy tính mà những bài toán khoa học kĩ thuật như việc thiết kế kĩ thuật, xử lí các số liệu thực nghiệm, dự báo thời tiết… được trực quan hơn, nhanh hơn, hoàn thiện và chi phí thấp.