Vị trí địa lý và hình thể đã tạo nên

Câu hỏi: Vị trí địa lý và hình thể đã tạo nên

A. Phát triển các ngành kinh tế biển
B. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới
C. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới
D. Tạo nên sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên

Đáp án D.

Vị trí địa lí và hình thể nước ta tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên, giữa miền Bắc với miền Nam, giữa miền núi với đồng bằng, ven biển, hải đảo, hình thành các vùng tự nhiên khác nhau.