Vì sao phong hóa sinh học lại làm cho đá và khoáng vật bị phá hủy cả về mặt cơ giới và mặt hóa học

Câu hỏi: Vì sao phong hóa sinh học lại làm cho đá và khoáng vật bị phá hủy cả về mặt cơ giới và mặt hóa học?

Đáp án:

Phong hóa sinh học là sự phá hủy đá và các khoáng vật dưới tác động của sinh vật (vi khuẩn, nấm, rễ cây…).

– Đặc điểm: Đá, khoáng vật bị phá hủy về mặt cơ giới và hóa học.

– Tác nhân: Tác động của sinh vật (vi khuẩn, nấm, rễ cây…).

– Kết quả: Sản phẩm phong hóa một phần bị nước hoặc gió cuốn đi, phần còn lại phủ trên bề mặt đá gốc tạo thành lớp vỏ phong hóa, tạo thành vật liệu cho quá trình vận chuyển và bồi tụ.