APEC là tên viết tắt của tổ chức nào

Câu hỏi: APEC là tên viết tắt của tổ chức nào?

A. Quỹ tiền tệ quốc tế
B. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ
C. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
D. Diễn đàn hợp tác Á – Âu

Đáp án C.

Giải thích: APEC là tên viết tắt của diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation). APEC là tổ chức quốc tế của các quốc gia nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị.