Các quốc gia cổ đại phương Tây thường được gọi là

Câu hỏi: Các quốc gia cổ đại phương Tây thường được gọi là

A. thị quốc

B. tiểu quốc

C. vương quốc

D. bang

Đáp án A: Các quốc gia cổ đại phương Tây thường được gọi là thị quốc (thành thị là quốc gia).

Ở Địa Trung Hải, mỗi vùng, mỗi mỏm bán đảo là giang sơn của một bộ lạc. Khi xã hội có giai cấp hình thành thì đây cũng là một nước. Nước nhỏ, nghề buôn bán phát triển nên cư dân sống tập trung chủ yếu ở thành thị được gọi là các thị quốc. Phần chủ yếu của một nước là thành thị với một vùng đất đai trồng trọt ở xung quanh. Thành thị có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là có bến cảng.