Trang chủ / Lịch sử / Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt

Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt

Câu hỏi: Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt

A. Để giải quyết những khó khăn ở trong nước

B. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh

C. Do sự xúi giục của Cham-pa

D. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống

Đáp án A.

Để giải quyết những khó khăn trong nước, nhà Tống đã tiến hành xâm lược Đại Việt với hi vọng nếu thắng, vị thế của nhà Tống sẽ được nâng cao, các nước Liêu, Hạ phải kiêng nể.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …