Trang chủ / Địa lý / Ở nước ta nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới chế độ nước của sông là

Ở nước ta nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới chế độ nước của sông là

Câu hỏi: Ở nước ta nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới chế độ nước của sông là

A. Chế độ mưa
B. Thực vật
C. Địa hình
D. Hồ, đầm

Đáp án A.

Sông ngòi là hàm số của khí hậu, các đặc điểm của khí hậu có ảnh hưởng quyết định đến các đặc điểm của sông ngòi nên chế độ mưa ở nước ta có ảnh hưởng lớn nhất đến chế độ nước của các con sông.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …