Trang chủ / Lịch sử / Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

Câu hỏi: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng
B. An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn
C. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn
D. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Đáp án A.

Đại biểu các tổ chức cộng sản đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …