Trang chủ / Lịch sử / Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Câu hỏi: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

A. Năm 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
B. Năm 1929: sự ra đời ba tổ chức cộng sản
C. Năm 1925: cuộc bãi công Ba Son
D. Năm 1920: tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập

Đáp án A.

Năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …