Vì sao nhà Mạc không còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân

Câu hỏi: Vì sao nhà Mạc không còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân

A. Thần phục các nước Phương Nam
B. Cắt đất thần phục nhà Minh của Trung Quốc
C. Thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”
D. Gây chiến tranh với Lào và Chân Lạp

Đáp án B.

Cắt đất thần phục nhà Minh của Trung Quốc – Mục 1, trang 107, SGK Lịch sử 10.