Em hiểu câu tục ngữ tấc đất tấc vàng như thế nào

Câu hỏi: Em hiểu câu tục ngữ tấc đất tấc vàng như thế nào

A. Đề cao, khẳng định sự quý giá của đất đai.

B. Cuộc sống và công việc của người nông dân gắn với đất đai đồng ruộng, đất sản sinh ra của cải, lương thực nuôi sống con người, bởi vậy đối với họ, tấc đất quý như vàng.

C. Nói lên lòng yêu quý, trân trọng từng tấc đất của những người sống nhờ đất.

D. Cả ba ý trên.

Đáp án D.