Vì sao nhà Lê lại chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì

Câu hỏi: Vì sao nhà Lê lại chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì

A. Đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất

B. Ảnh hưởng bởi tư tưởng nhân văn của Phật giáo

C. Ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo

D. Muốn hạn chế sự xuất hiện của các đại điền trang như thời Trần

Đáp án A.

Nhà Lê được thành lập sau thắng lợi của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, trung hưng nòi giống. Sau chiến tranh, đất nước kiệt quệ, dân phiêu tán. Để đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất nông nghiệp, nhà Lê sơ hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì.