Vì sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc

Câu hỏi: Vì sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc?

A. Chính quyền họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Đường

B. Ngô Quyền muốn xây dựng một chính quyền cao hơn thời họ Khúc

C. Ngô Quyền muốn phát triển đất nước thành một Quốc gia độc lập, thiết lập một chính quyền hoàn toàn của người Việt

D. Ngô Quyền không muốn tự nhận mình là tiết độ sứ của chính quyền phương Bắc

Đáp án C.

Chính quyền của Khúc Thừa Dụ vẫn phụ thuộc vào nhà Đường. Ngô Quyền lên ngôi vua muốn xây dựng một quốc gia độc lập không bị phụ thuộc vào nhà Đường nên đã không duy trì chính quyền của họ Khúc mà thiết lập một chính quyền hoàn toàn của người Việt.