Vi khuẩn lactic đồng hình biến đổi glucozo thành

Câu hỏi: Vi khuẩn lactic đồng hình biến đổi glucozo thành

A. Axit lactic

B. Khí CO2

C. Axit axetic

D. Etanol

Đáp án A.

Lên men lactic là quá trình chuyển hóa kị khí đường (glucose, lactose…) thành sản phẩm chủ yếu là axit lactic. Có 2 loại lên men lactic: lên men đồng hình và lên men dị hình.