Trang chủ / Lịch sử / Hội thề Đông Quan diễn ra vào thời gian nào?

Hội thề Đông Quan diễn ra vào thời gian nào?

Câu hỏi: Hội thề Đông Quan diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 10 tháng 12 năm 1427
B. Ngày 12 tháng 10 năm 1427
C. Ngày 3 tháng 1 năm 1428
D. Ngày 1 tháng 3 năm 1428

Đáp án A.

Hội thề Đông Quan diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 1427.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …