Tự nguyện trong hôn nhân thể hiện ở chỗ

Câu hỏi: Tự nguyện trong hôn nhân thể hiện ở chỗ

A. Nam nữ tự do yêu nhau và lập gia đình
B. Nam nữ được tự do sống chung với nhau, không cần sự can thiệp của gia đình và pháp luật
C. Nam nữ tự do chọn lựa người bạn đời của mình
D. Nam nữ tự do kết hôn theo luật định, đồng thời cũng có quyền tự do trong ly hôn

Đáp án D.

Tự nguyện trong hôn nhân thể hiện ở chỗ: Nam nữ tự do kết hôn theo luật định, đồng thời cũng có quyền tự do trong ly hôn.