Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa khoa học thiên tài mà người ta gọi là

Câu hỏi: Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta gọi là

A. “những con người khổng lồ”.

B. “những người thông minh”.

C. “những người vĩ đại”.

D. “những người xuất chúng”.

Đáp án A. Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta gọi là “những người khổng lồ”.

Giải thích:

Thời kì Văn hóa Phục hưng có sự nở rộ của nhiều tài năng trong xã hội, đó là những con người “khổng lồ” về tư tưởng, về tính cách, về sự uyên bác đã xuất hiện và mãi mãi tỏa ánh hào quang trong lịch sử nhân loại: Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn. Đê-các-tơ không những là nhà toán học xuất sắc mà còn là nhà triết học lớn. Lê-ô-na đơ Vanh-xi là hoạ sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng. Vê-na-dơ là nhà giải phẫu danh tiếng; Cô-péc-ních, Ga-li-lê là những nhà thiên văn có nhiều cống hiến lớn cho ngành Thiên văn học. Bê-cơn, Xpi-nô-da, Đê-các-tơ với những tư tưởng triết học duy vật đã tấn công vào thế giới quan thần bí của Giáo hội, xây dựng thế giới quan duy vật…