Trang chủ / Sinh học / Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn

Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn

Câu hỏi: Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn

A. Cả 2 mạch của ADN
B. Không có chiều nhất định
C. Mạch có chiều 3’→ 5’
D. Mạch có chiều 5’→ 3’

Đáp án C.

Giải thích: Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn có chiều 3’→5′ do enzim ADN polymeraza chỉ dịch chuyển theo chiều 3’→5′.

Có thể bạn quan tâm

Kết quả quá trình nhân đôi ADN

Câu hỏi: Kết quả quá trình nhân đôi ADN là A. Phân tử ADN con …