Trong quá trình dịch mã loại axit nucleic có chức năng vận chuyển axit amin là

Trong quá trình dịch mã loại axit nucleic có chức năng vận chuyển axit amin là