Trang chủ / Sinh học / Trong quá trình dịch mã loại axit nucleic có chức năng vận chuyển axit amin là

Trong quá trình dịch mã loại axit nucleic có chức năng vận chuyển axit amin là

Trong quá trình dịch mã loại axit nucleic có chức năng vận chuyển axit amin là

 
 
 
 

Có thể bạn quan tâm

Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi: Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều A. …