Trong phân bón có chứa những chất dinh dưỡng nào

Câu hỏi: Trong phân bón có chứa những chất dinh dưỡng nào

A. Đạm (N)

B. Lân (P)

C. Kali (K)

D. Tất cả ý trên

Đáp án D.

Trong phân bón có chứa những chất dinh dưỡng là đạm (N), lân (P), kali (K) – SGK Công nghệ trang 16.