Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới người lực sĩ ném đĩa, thần vệ nữ Milo của nước nào

Câu hỏi: Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới người lực sĩ ném đĩa, thần vệ nữ Milo của nước nào

A. Rô-ma
B. Hi Lạp
C. Ấn Độ
D. Trung Quốc

Đáp án B.

Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới Người lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ nữ ở Mi-lô là của nước Hi Lạp. Đây là những kiệt tác khiến người sau vô cùng thán phục.