Trong nhân tế bào quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu

Câu hỏi: Trong nhân tế bào quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu

A. Dịch nhân

B. Nhân con

C. Nhiễm sắc thể

D. Màng nhân

Đáp án B. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở nhân con.

Nhân con là một cấu trúc dạng hình cầu, có trong nhân tế bào động vật, thực vật, dễ nhận thấy dưới kính hiển vi quang học. Nhân con có chức năng sản xuất ribôxôm. Sau khi được sản xuất ở trong nhân con, ribôxôm được vận chuyển ra tế bào chất để dịch mã mRNA.