Trang chủ / Địa lý / Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có

Câu hỏi: Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có

A. sông ngòi dày đặc.

B. địa hình đa dạng.

C. tổng bức xạ lớn.

D. khoáng sản phong phú.

Đáp án C.

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có tổng bức xạ lớn.

Có thể bạn quan tâm

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố

Câu hỏi: Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố A. …