Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có

Câu hỏi: Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có

A. sông ngòi dày đặc.

B. địa hình đa dạng.

C. tổng bức xạ lớn.

D. khoáng sản phong phú.

Đáp án C.

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có tổng bức xạ lớn.