Tag: arn

Trong nhân tế bào quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu
Sinh học

Trong nhân tế bào quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu

Câu hỏi: Trong nhân tế bào quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu A. Dịch nhân B. Nhân con C. Nhiễm sắc thể D. Màng nhân Đáp án B. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở nhân con. Nhân con là một cấu trúc dạng hình cầu, có trong nhân tế bào động vật, thực vật, dễ nhận thấy dưới kính hiển vi quang học. Nhân con có chức năng sản xuất ribôxôm. Sau khi được sản xuất ở trong nhân con, ribôxôm được vận chuyển ra tế bào chất để dịch mã mRNA.
ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen
Sinh học

ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen

Câu hỏi: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen? A. Từ mạch có chiều 5' → 3'. B. Từ cả hai mạch đơn. C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2. D. Từ mạch mang mã gốc. Đáp án D: ARN được tổng hợp từ mạch mang mã gốc của gen.
Cấu trúc và chức năng của các loại ARN
Sinh học

Cấu trúc và chức năng của các loại ARN

Cấu trúc và chức năng của các loại ARN Có 3 loại ARN là mARN, tARN và rARN có cấu trúc và thực hiện các chức năng khác nhau. mARN mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền tử mạch gốc trên ADN đến chuỗi polipepetit. Để thực hiện chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ ADN đến protein thì ARN có: Trình tự nucleotit đặc hiệu giúp cho riboxom nhận và liên kết vào ARN Mã mở đầu: tín hiệu khởi đầu phiên mã Các codon mã hóa axit amin Mã kết thúc, mang thông tin kết thúc quá trình dịch mã tARN tARN có cấu trúc với 3 thuỳ, trong đó có một thuỳ mang bộ ba đối mã có trình tự bổ sung với 1 bộ ba mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi ...