Trang chủ / Lịch sử / Trong nghề nông thời Trần bộ phận ruộng đất đem lại nguồn thu nhập chính cho nhà nước là

Trong nghề nông thời Trần bộ phận ruộng đất đem lại nguồn thu nhập chính cho nhà nước là

Câu hỏi: Trong nghề nông thời Trần bộ phận ruộng đất đem lại nguồn thu nhập chính cho nhà nước là

A. Ruộng đất công làng xã

B. Ruộng đất của địa chủ

C. Ruộng đất điền trang

D. Ruộng đất tư của nhân dân

Đáp án A.

Trong nghề nông thời Trần bộ phận ruộng đất đem lại nguồn thu nhập chính cho nhà nước là ruộng đất công làng xã.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …