Trang chủ / GDCD / Mặt hạn chế của cạnh tranh sẽ được điều tiết thông qua

Mặt hạn chế của cạnh tranh sẽ được điều tiết thông qua

Câu hỏi: Mặt hạn chế của cạnh tranh sẽ được điều tiết thông qua

A. Giáo dục và pháp luật, chính sách của Nhà nước

B. Dư luận xã hội lên án

C. Hội nhập quốc tế

D. Ý thức tự giác của các chủ thể kinh tế

Đáp án A.

Cạnh tranh là quy luật kinh tế tồn tại khách quan, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế nhưng mặt tích cực là cơ bản, mang tính trội, còn mặt hạn chế sẽ được nhà nước điều tiết thông qua giáo dục, pháp luật và các chính sách kinh tế – xã hội thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …