Nhân dịp vừa sinh nhật tròn 16 tuổi Nam mượn xe mô tô của anh trai

Câu hỏi: Nhân dịp vừa sinh nhật tròn 16 tuổi Nam mượn xe mô tô của anh trai để chở bạn lên thị trấn chơi, cả hai đều đội mũ bảo hiểm và có cài quai. Theo em, trong trường hợp trên, ai đã vi phạm quy tắc giao thông an toàn?

A. Nam và bạn của Nam

B. Nam

C. Anh trai của Nam

D. Nam và anh trai của Nam

Đáp án A.

Nam và bạn của Nam đã vi phạm quy tắc giao thông an toàn vì khi đi xe mô tô yêu cầu người người tham gia giao thông phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ giấy phép.