Trang chủ / GDCD / Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo

Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo

Câu hỏi: Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo

A. Giá cả

B. Giá trị sử dụng

C. Giá trị

D. Cạnh tranh

Đáp án A.

Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông thì giá cả của thị trường sẽ giảm theo (SGK GDCD 11 Bài 5).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …