Trang chủ / Tin học / Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước cần sử dụng đối tượng

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước cần sử dụng đối tượng

Câu hỏi: Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước cần sử dụng đối tượng

A. Báo cáo
B. Mẫu hỏi
C. Biểu mẫu
D. Bảng

Đáp án A.

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng Báo cáo.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …