Trong hệ thống sản xuất giống cây trồng mục đích tạo ra hạt giống xác nhận là

Câu hỏi: Trong hệ thống sản xuất giống cây trồng, mục đích tạo ra hạt giống xác nhận là

A. Do hạt nguyên chủng tạo ra

B. Do hạt siêu nguyên chủng tạo ra

C. Để nhân ra một số lượng hạt giống

D. Để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

Đáp án D.

Trong hệ thống sản xuất giống cây trồng, mục đích tạo ra hạt giống xác nhận là để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà – SGK Công nghệ 10, Bài 3 trang 13.