Trang chủ / Lịch sử / Trong giai đoạn 1939 – 1945 sau sự kiện nào phát xít Nhật tuyên bố giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập

Trong giai đoạn 1939 – 1945 sau sự kiện nào phát xít Nhật tuyên bố giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập

Câu hỏi: Trong giai đoạn 1939 – 1945 sau sự kiện nào phát xít Nhật tuyên bố “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập”

A. Nhật đảo chính Pháp (tháng 3-1945)
B. Nhật đầu hàng quân Đồng minh (tháng 8-1945)
C. Chính phủ Pháp đầu hàng Đức (tháng 6-1940)
D. Nhật vào Đông Dương (tháng 9-1940)

Đáp án A.

Trong giai đoạn 1939 – 1945, sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp (tháng 3-1945), phát xít Nhật tuyên bố “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập” (SGK Lịch sử 12, trang 112).

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …