Trang chủ / Lịch sử / Tiến bộ lao động trong thời đá mới là

Tiến bộ lao động trong thời đá mới là

Câu hỏi: Tiến bộ lao động trong thời đá mới là

A. đánh cá
B. làm đồ gốm
C. chăn nuôi theo đàn
D. trồng trọt, chăn nuôi

Đáp án D.

Trong thời đại đồ đá mới, con người từ sắn bắn, hái lượm, đánh cá đã tiến tới trồng trọt và chăn nuôi. Đây là điểm tiến bộ về lao động quan trọng của con người trong thời đại đá mới.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …