Trang chủ / Sinh học / Trong chu trình C3 chất nhận CO2 đầu tiên là

Trong chu trình C3 chất nhận CO2 đầu tiên là

Câu hỏi: Trong chu trình C3 chất nhận CO2 đầu tiên là

A. RiDP
B. APG
C. AlPG
D. AP

Đáp án A.

Chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP hợp chất có 5 cacbon để tạo thành 2 phân tử có 3 cacbon.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …