Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

Câu hỏi: Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

A. Nhà Tống

B. Nhà Minh

C. Nhà Đường

D. Nhà Thanh

Đáp án C.

Triều đại nhà Đường được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc

Dưới thời Đường bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện, sản xuất nông nghiệp ổn định. Xã hội thời Đường đạt đến sự phồn thịnh, lãnh thổ được mở rộng. Ngoài ra, văn hóa Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, đỉnh cao là thơ Đường.