Quá trình cải biến chữ viết của cư dân cổ đại phương Đông diễn ra lần lượt

Câu hỏi: Quá trình cải biến chữ viết của cư dân cổ đại phương Đông diễn ra lần lượt

A. chữ tượng hình → chữ tượng thanh → chữ tượng ý

B.  chữ tượng hình → chữ tượng ý → chữ tượng thanh

C. chữ tượng ý → chữ tượng hình → chữ tượng thanh

D. chữ tượng thanh → chữ tượng ý → chữ tượng hình

Đáp án B.

Ban đầu, cư dân phương Đông phát minh ra chữ viết vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, xuất hiện đầu tiên ở Ai Cập và Lưỡng Hà. Lúc đầu chữ viết chỉ là hình vẽ những gì mà họ muốn nói, sau đó sáng tạo thêm những kí hiệu biểu hiện khái niệm trừu tượng gọi là chữ tượng hình → Sau đó, người ta cách điệu hóa chữ tượng hình thành thành nét và ghép các nét theo quy ước để phản ánh ý nghĩa của con con người một cách phong phú hơn gọi là chữ tượng ý → Chữ tượng ý chưa tách khỏi chữ tượng hình và được ghép với một thanh để phản ánh tiếng nó, tiếng gọi có âm sắc của con người gọi là chữ tượng thanh.