Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long

Câu hỏi: Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý

B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư

C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được

D. Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập

Đáp án D.

Nguyên nhân nhà Lý dời đô về Thăng Long được Lý Thái Tổ nêu rõ trong Chiếu dời đô. (SGK Lịch sử 7 trang 35).

Nhà Lý dời đô về Thăng Long vì:

– Kinh đô Hoa Lư không còn phù hợp với tình hình đất nước.

– Muốn chọn một nơi có địa thế thuận lợi (Đại La nằm trung tâm đồng bằng Bắc Bộ) để ổn định về chính trị làm cơ sở để phát triển kinh tế, đưa đất nước đi lên.