Tính đến 2020 nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN

Câu hỏi: Tính đến 2020 nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN

A. Đông Timor.
B. Lào.
C. Mianma.
D. Brunei.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Tính đến 2020, Đông Timor là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN. Hiện nay ASEAN chấp nhận cho Đông Timor làm quan sát viên, còn Đông Timor thì đang nỗ lực để được gia nhập vào ASEAN.