Tag: asean

Tính đến 2020 nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN
Địa lý

Tính đến 2020 nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN

Câu hỏi: Tính đến 2020 nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN A. Đông Timor. B. Lào. C. Mianma. D. Brunei. Đáp án đúng: A Giải thích: Tính đến 2020, Đông Timor là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN. Hiện nay ASEAN chấp nhận cho Đông Timor làm quan sát viên, còn Đông Timor thì đang nỗ lực để được gia nhập vào ASEAN.