Tính chất hóa học của hidro

Tính chất hóa học của hidro

Tác dụng với kim loại

Hidro có khả năng tác dụng với kim loại tạo thành muối hidrua

Ví dụ:

Tác dụng với phi kim

Hidro tác dụng được với nhiều phi kim ở nhiệt độ cao

Ví dụ:

Tác dụng với phi kim halogen

Khi hidro tác dụng với phi kim halogen tạo khí hiđro halogenua. Chúng dễ tan trong nước tạo thành dung dịch axít halogenhiđric.

Tác dụng với oxit kim loại

Hidro khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại và hơi nước.

Ví dụ: 

Khí hidro tác dụng với đồng (II) oxit, sắt (II) oxit.