Điều chế O2 trong phòng thí nghiệm bằng cách

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.

– Điều chế Oxi từ nguyên liệu là kali pemanganat KMnO4

2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2.

phuong-phap-dieu-che-khi-oxi-trong-phong-thi-nghiem

– Điều chế Oxi bằng từ nguyên liệu là kali clorat KClO3

2KClO3  2KCl + 3O2.

Câu hỏi: Điều chế O2 trong phòng thí nghiệm bằng cách

A. Nhiệt phân KClO3 có MnO2 xúc tác
B. Điện phân nước
C. Điện phân dung dịch NaOH
D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

Đáp án A.

Giải thích: Nguyên tắc điều chế O2 trong phòng thí nghiệm: nhiệt phân các hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệt. Vậy để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm người tanhiệt phân KClO3 có MnO2 xúc tác.

Phương trình hóa học xảy ra:  2KClO3  2KCl + 3O2