Thời Văn Lang Âu Lạc đã để lại cho chúng ta những thành tựu gì

Câu hỏi: Thời Văn Lang Âu Lạc đã để lại cho chúng ta những thành tựu gì?

Trả lời:

Thời Văn Lang – Âu Lạc để để lại cho chúng ta:
– Tổ quốc: là nền móng cho việc tiếp tục phát triển và bảo vệ tổ quốc, đưa ra một bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước đó là phải cảnh giác trước kẻ thù. Ngoài ra còn có các phong tục, văn hóa truyền thống của dân tộc, các nghề thủ công được truyền đi nhiều đời,…
– Kỹ thuật luyện kim: chế tạo dụng cụ lao động giúp tăng năng suất
– Nông nghiệp tập quán
– Các phong tục, tập quán cổ truyền: thờ cúng tổ tiên, làm bánh trưng bánh giầy,…
– Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước: “Luôn phải cảnh giác với kẻ thù trong mọi tình huống”