Chế độ mưa trên các vùng lãnh thổ nước ta có sự phân hóa phức tạp theo không gian thời gian chủ yếu do

Câu hỏi: Chế độ mưa trên các vùng lãnh thổ nước ta có sự phân hóa phức tạp theo không gian thời gian chủ yếu do

A. tín phong bán cầu Bắc, hoạt động của gió mùa, vị trí địa lí và địa hình
B. gió mùa Tây Nam, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến, vị trí địa lí
C. gió mùa Đông Bắc, Tín phong bán cầu Bắc, vị trí địa lí và địa hình núi
D. gió tây nam thổi vào mùa hạ, vị trí địa lí, độ cao và hướng các dãy núi

Đáp án A.

Chế độ mưa nước ta có sự phân hóa phức tạp theo không gian (không đều theo lãnh thổ), theo thời gian (theo mùa) chủ yếu là do tác động kết hợp giữa nhiều nhân tố gây mưa: Tín phong Bán cầu Bắc (loại gió hoạt động quanh năm), hoạt động của gió mùa (gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ), vị trí (giáp biển Đông) và địa hình (đón gió, khuất gió, song song với hướng gió, địa hình núi cao).