Thời gian bổ sung nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng theo 1 trong 2 phương thức là đăng ký nguyện vọng trực tuyến hoặc đăng ký nguyện vọng bằng phiếu. Theo quy định, nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu sẽ không được thay đổi nguyện vọng đăng ký sau khi đã được xác nhận thông tin. Vậy sau khoảng thời gian này thí sinh có được bổ sung nguyện vọng không và vào khi nào?

Muốn điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh phải đăng ký số điện thoại, email

Mục 21 của Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2021 nêu rõ, thí sinh chỉ được chọn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến hoặc đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu. Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến, thí sinh phải tự nhập các nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống và được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trong thời gian quy định. Nếu muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng thì thí sinh phải đăng ký số điện thoại, email của mình tại mục 7 phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT.

Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký sau khi đã được xác nhận thông tin đăng ký. Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2021, thí sinh sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp một tài khoản (là số CCCD) và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại

Thí sinh được thay đổi nguyện vọng 3 lần sau khi có kết quả thi 

Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ theo phương thức trực tuyến được thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong khoảng thời gian 10 ngày từ ngày 7/8/2021 đến 17 giờ ngày 17/8/2021 sau khi đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2021. Trường hợp thí sinh phúc khảo bài thi, môn thi thì sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Nếu thí sinh điều chỉnh số lượng nguyện vọng không lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, thí sinh có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để tự thực hiện việc điều chỉnh.

Muốn bổ sung nguyện vọng phải đến điểm tiếp nhận hồ sơ

Nếu thí sinh muốn bổ sung thêm nguyện vọng xét tuyển thì thí sinh phải thay đổi số lượng nguyện vọng đã ghi trên phiếu đăng ký thi và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ. Đồng thời, nộp tiền bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Sau khi cán bộ điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh, thí sinh mới có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc bổ sung nguyện vọng.