Thiên nhiên vùng núi nào sau đây mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa

Câu hỏi: Thiên nhiên vùng núi nào sau đây mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa?

A. Vùng núi cao Tây Bắc

B. Vùng núi Trường Sơn

C. Vùng núi thấp Tây Bắc

D. Vùng núi Đông Bắc

Đáp án D.

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa do có mùa đông lạnh nhất nước ta, nhiệt độ trung bình năm thấp hơn nhiều khu vực khác trong cả nước do có 2-3 tháng nhiệt độ dưới 18 độ C.