Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

Câu hỏi: Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

A. Nam triều – Bắc triều
B. Họ Trịnh – Họ Nguyễn
C. Vua Lê – Chúa Trịnh
D. Đàng Ngoài – Đàng Trong

Đáp án A.

Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện Nam triều – Bắc triều (Mục 2 Trang 107 SGK Lịch sử 10 cơ bản).