Thế kỉ XIII khu vực Đông Nam Á bị xáo trộn bởi

Câu hỏi: Thế kỉ XIII khu vực Đông Nam Á bị xáo trộn bởi

A. Làn sóng xâm lăng của quân Nguyên

B. Sự thành lập một loạt vương quốc mới trên cơ sở sáp nhập của các quốc gia cổ

C. Làn sóng di cư của một bộ phận người Thái từ phương Bắc xuống

D. Ảnh hưởng của các thương nhân và văn hóa Hồi giáo từ Ấn Độ

Đáp án A.

Thế kỉ XIII, khu vực Đông Nam Á bị “xáo trộn” do làn sóng xâm lăng của quân Nguyên.