Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với vùng duyên hải Nam Trung Bộ là

Câu hỏi: Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với vùng duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Tất cả các tỉnh đều có biển.

B. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn.

C. Vùng biển rộng và thềm lục địa sâu.

D. Vùng trung du trải dài.

Đáp án A.

Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với vùng duyên hải Nam Trung Bộ là tất cả các tỉnh đều có biển (Mục 1, SGK/161 địa lí 12 cơ bản).