Thành tựu nổi bật nhất của ngành nông lâm ngư nghiệp nước ta trong những năm gần đây là

Câu hỏi: Thành tựu nổi bật nhất của ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong những năm gần đây là

A. Sản xuất lương thực tăng liên tục

B. Sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế

D. Đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp

D. Hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Đáp án A.

Thành tựu nổi bật nhất của các ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong những năm gần đây là sản xuất lương thực tăng liên tục – SGK Công nghệ 10, trang 7.