Thành phố là trung tâm của miền Tây Nam Bộ

Câu hỏi: Thành phố là trung tâm của miền Tây Nam Bộ là thành phố nào?

A. Cà Mau

B. Long An

C. Cần Thơ

Đáp án C.

Cần Thơ là đô thị hạt nhân của miền Tây Nam Bộ từ thời Pháp, nay vùng đất này tiếp tục là trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long.